Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Mijnwinkel Plaza B.V., uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 

Ons doel
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online diensten die vallen onder Mijnwinkel Plaza B.V., uitgezonderd de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen. Respect voor de privacy van onze klanten en prospects en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als onze plicht. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring maken wij gebruik van de definitie ‘betrokkene’. Een betrokkene is eenieder van wie Mijnwinkel Plaza B.V. persoonsgegevens verwerkt.
 

Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Graag communiceren wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder de paragraaf ‘Bewaartermijn persoonsgegevens’ hebben wij een onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën waarbinnen wij gegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder vermeld staan.
 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?Wanneer doen wij dit?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn om de gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren, hebben wij vanuit een contractuele verplichting uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken.Als u bij ons een product of dienst afneemt, wij doen dat op basis van uitvoering overeenkomst
Wij willen daarnaast onze klanten goed geïnformeerd houden. Als u een product en/of dienst bij ons afneemt, dan houden wij u elektronisch op de hoogte. Wij informeren u vanuit onze contractuele verplichting bijvoorbeeld via e-mail over de status van uw aankoop en/of bestelling, garanties, etc.Als u bij ons een product of dienst afneemt, wij doen dat op basis van uitvoering overeenkomst
We proberen onze producten en diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk relevante diensten te presenteren via bijvoorbeeld onze websites en elektronische nieuwsberichten.Als u bij ons een product of dienst afneemt, wij doen dat op basis van uitvoering overeenkomst
We houden u met uw toestemming graag op de hoogte over onze producten en diensten. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk relevante diensten te presenteren via bijvoorbeeld onze website en elektronische nieuwsberichten.Alleen met uw toestemming
Als u vragen of klachten heeft, dan proberen  wij u spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.Als er specifieke vragen of klachten zijn
Als uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd staan gebruiken, vragen wij u van te voren toestemming.Alleen met uw toestemming
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijnwinkel Plaza B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijnwinkel Plaza B.V.) tussen zit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn - afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt -, hebben wij onder andere de volgende persoonsgegevens nodig:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam klantenaccount

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Externe partijen
Wij delen uw gegevens met de winkeliers en leveranciers bij wie u bestelt, met de verantwoordelijke voor de bezorging van uw bestelling, met de bezorger of dienstverlener die uw bestelling bij u thuis bezorgt, met onze payment provider die de betalingen verwerkt en met de dienstverlener die onze administratieve software beheert. Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw Persoonsgegevens. De betreffende persoonsgegevens worden alleen maar gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierbij onderscheiden wij twee groepen:
 • Groep A - actieve klanten
  Dit zijn de klanten met een actief account.
 • Groep B - niet-actieve klanten
  Voor de niet actieve klanten is enkel de wettelijke bewaartermijn van toepassing (84 maanden). Deze groep zal niet meer benaderd worden.
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens zeven jaar te bewaren. Verkregen prospectgegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor de gegevens zijn afgegeven en bewaren wij niet langer dan 18 maanden.
 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Mijnwinkel Plaza B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Mijnwinkel Plaza B.V. hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit strikt noodzakelijk is. Wij hebben afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens als die bij een externe partij worden verwerkt. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

 

Welk rechten heeft u als betrokkene?
Als betrokkene heeft u een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. Dit zijn o.a. de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Als betrokkene mag u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.
 • Recht op correctie en verwijderen
  Als betrokkene mag u ons vragen verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken als bijvoorbeeld blijkt dat Mijnwinkel Plaza B.V. en/of één van de aan haar gelieerde ondernemingen onjuiste informatie gebruikt. Deze gegevens mogen dan niet meer gebruikt worden zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
 • Recht op vergetelheid
  In bepaalde gevallen kunt u als betrokkene vragen persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  U mag als betrokkene bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit
  U mag ons als betrokkene verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij die een soortgelijke dienst levert.
Om uw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot een klantenaccount van één of meerdere van de aan Mijnwinkel Plaza B.V. gelieerde ondernemingen. In deze klantenaccount kunt u, mits in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, uw gegevens inzien, aanpassen, en in bepaalde gevallen wissen. Wilt u uw rechten anders uitoefenen dan via de klantenaccount dan kunt u contact opnemen met ons op info@mijnwinkel.nl.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Mijnwinkel Plaza B.V. gebruikt functionele, analytische en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en app en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en app naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met de analytische cookies zien wij o.a. welke onderdelen van onze website en app het meest en hoe lang bezocht worden, op welke apparaten onze website en app worden bekeken en kunt u uw eerdere aankopen bekijken. Ook kunnen wij met hulp van de cookies onze website en app optimaliseren. De marketingcookies gebruiken we om onze producten te promoten via bijv onze nieuwsbrief, op social media en via advertentiepartners. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Contact
Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact opnemen op info@mijnwinkel.nl. Indien u klachten heeft kunt u deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze privacyverklaring voldoet aan de normen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en is op 10-06-2020 opgesteld.

Privacy Policy Google Play store

mijnwinkel built the mijnwinkel Plaza Retailer app as a Commercial app. This SERVICE is provided by mijnwinkel and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at mijnwinkel Plaza Retailer unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children?s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2020-09-11

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at .

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator